Forslag til tildelingskriterier for Steinkjer kommuns ulike ordninger innenfor kulturfeltet legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget legges ut på biblioteket og i servicetorget på rådhuset. I tillegg at du lese saksdokumentet og forslaget her

Høringsfristen er satt til 10.november. 

Ev. merknader kan meldes postmottak@steinkjer.kommune.no eller pr. post til Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer.