Sakene legges ut i fortløpende i tabellen nedenfor så du finner dem på de enkelte datoene. 

 

          Oktober 2019       

       November 2019      

    Desember 2019        

Nytt formannskap

3.
23.
24. m/
budsjett-
framlegg

7.
14.
28.

5.
(12)
19.

Nytt kommunestyre

2.
23.
konstituering, folkevalgt-
       opplæring           

13. m/
folkevalgt-
opplæring

18.
budsjett

Nytt hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning           

15.

 

3.

Nytt hovedutvalg for oppvekst og kultur

15.

 

3.

Nytt hovedutvalg for helse og omsorg

15.

 

3.

Kontrollutvalget

  13.  
Eldres råd   12.  

 Møteplan for NYE utvalg 2020 

 Utvalg 

 
  Jan  

 
  Febr  

 
  Mars  

April

 
  Mai  

   
  Juni  

 
  Juli  

 
  Aug  

 
  Sept  

 
  Okt  

 
  Nov  

 
  Des  

 Kommunestyre

29

 

25

 

27

17

 

 

23

28

 

16

 Formannskap

16
(23)
30

13
27

12
(19)
26

2
16 og 17
(strat.saml.)
30

(7)
14
28

4
(11)
18

 

13
(20)
27

(3)
10
24

15
29

5
(19)
26

3
(10)
17

 Hovedutvalg helse og omsorg

28

 

10

 

12

2

 

 

8

13

 

1

 Hovedutvalg oppvekst og kultur

28

 

10

 

12

2

 

 

8

13

 

1

 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

28

 

10

 

12

2

 

 

8

13

 

1

 Kontrollutvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samhandlings- og utviklingsmøte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Trøndelagsmøte medio januar
Skolens vinterferie uke 8 (17.-21.02)
Skolens høstferie uke 41 (5.-9.10)
09.04 Skjærtorsdag
21.05 Kristi himmelfartsdag
Fylkesting 26.-27.02, 22.-23.04, 17.-18.06, 14-15.10, 16.-17.12