Denne prosjektsiden:
Spørsmål og innspill kan rettes til Lillian Høisæther, lillian.hoisether@steinkjer.kommune.no eller kommunikasjonsrådgiver Vigdis Devik, vigdis.devik@steinkjer.kommune.no


Informasjon om kommunenes tjenestetilbud finner du på deres ordinære hjemmesider:

Kommunevåpen Verran  Verran kommune
 

Kommunevåpen Steinkjer Steinkjer kommune