Verran og Steinkjer kommuner vedtok i juni 2016 å slå sammen kommunene til én kommune fra 01.01.2020. Den nye kommunen skal hete Steinkjer, og kommunestyrene i de to kommunene har vedtatt en intensjonsavtale som skal ligge som en forutsetning for kommunesammenslåingsprosessen.

Intensjonsavtalen kan leses her.