Folkestemmen 2018 var Steinkjer og Verran sin innbyggerundersøkelse, hvor du som innbygger kunne påvirke og gi din mening om boforhold, politikk, nærmiljø, trivsel og dialog med kommunen.

Undersøkelsen ble avsluttet 31. januar 2019. Her kan du se noen av resultatene.

Vel 4500 innbyggere i Steinkjer og Verran deltok på Folkestemmen 2018. Det gir en svarprosent som er over all forventning. Til sammenligning var det ca. 1800 innbyggere i Steinkjer kommune som valgte å delta i Folkestemmen i 2013.

Svarene den gang førte blant annet til fokus på bedre bredbåndsdekning, flere turstier og etablering av Rismelparken. 

Hvorfor er Nye Steinkjer opptatt av dine meninger?

Et viktig mål i intensjonsavtalen om kommunesammenslåing mellom Verran og Steinkjer er å utvikle lokaldemokratiet i nykommunen i aktivt samspill med innbyggerne.

Folkestemmen har gitt innbyggerne mulighet til å komme med innspill og skape en ny kommune i samspill med administrasjon og politikere. Svarene som du som innbygger har kommet med vil bli brukt til å utforme planverk i Nye Steinkjer og til å bidra til å utvikle ditt nærmiljø.