Fellesnemnda består av dagens eksisterende kommunestyrer i kommuner som skal slås sammen. De har ansvar for å samordne og forberede en kommunesammeslåing og behandler saker som omhandler nykommunen.

Fellesnemnda kan gi et arbeidsutvalg myndighet til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell art. Dette utvalget kalles fellesnemndas arbeidsutvalg og består som regel av formannskapene i kommuner som skal slås sammen.

Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forhold mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Tillitsvalgte møter her sammen med politikere i fellesnemndas arbeidsutvalg.

Les mer i menyen til venstre. Her finner du også saksdokumenter til møter og referat.