Hvordan skal vi organisere administrativt og politisk nivå i den nye kommunen? Hvordan skal vi samles om én profil og bygge felles kultur basert på to kommuner?

Det er satt ned mellom 50 og 60 arbeidsgrupper i Steinkjer og Verran som jobber med dette. 

I dag finnes det flere administrative delprosjekt med arbeidsgrupper som enten jobber overodnet eller som jobber med å kartlegge dagens situasjon internt i hver kommune, og som kommer med innspill til ønsket administrativ organisering. Det finnes for eksempel en egen arbeidsgruppe for politisk organisering og en for kommunevåpen, visuell profil mm.

I menyen til venstre kan du lese mer om noen av dem.