I overgangsperioden fram til 1. januar 2020 har kommunene Verran og Steinkjer samme administrative ledelse. Torunn Austheim er ansatt som rådmann i begge kommuner, og kommunene har en felles ledergruppe.

Rådmann, ledergruppa og to tillitsvalgte utgjør administrativ styringsgruppe for nye Steinkjer.

For deg som innbygger
Fram til 1. januar 2020 skal du som er innbygger i Verran eller Steinkjer kommune bruke de ordinære hjemmesidene for å finne fram til kommunale tjenester, informasjon og skjemaer:
www.verran.kommune.no               www.steinkjer.kommune.no
 

Organisasjonskartet under viser hvordan ledelsen er i nykommunen fra 1. januar 2020: 

organisasjonskart, rådmann, Nye Steinkjer, kommunesammenslåing